Giá trị cốt lõi của DNP Solution

Giá trị cốt lõi logo

Kể từ ngày thành lập, những giá giá trị cốt lõi định hướng quá trình hoạt động kinh doanh của DNP Solution. Những giá trị của chúng tôi đó là

 

– Customer Focus (Tập trung vào khách hàng) – những hoạt động kinh doanh của chúng tôi nhằm mang lại giá trị đích thực cho khách hàng. Giúp khách hàng giải quyết những vấn đề khó khăn

Quality (chất lượng) – chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất

Interity (trung thực) – tại DNP kinh doanh dựa trên những gì mà chúng tôi thực có

Respect (Tôn trọng) – mọi nhân viên đều được làm việc trong môi tôn trọng, tin tưởng, và đối xử công bằng

– Continuous Improvement (không ngừng cải tiến) – Chúng tôi luôn thay đổi cải tiến để phù hợp với môi trường kinh doanh đầy động

– Innovation (Sáng tạo) – luôn tìm toài học hỏi những giá trị mới